Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Harmonogram
ZAJĘCIA GRUPOWE:

SENSORKI dla 5 i 6-latków - zapisy przyjmujemy do 2 października 2020 r.


I. Informacje ogólne
Zajęcia prowadzone w ramach projektu ,,Sensorki" mają na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego dzieci. Ukierunkowane są na wzmacnianie sprawności manualnej i grafomotorycznej, kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, normalizowanie przetwarzania wrażeń z bazowych układów zmysłowych, wydłużanie zdolności koncentracji uwagi. Podczas zajęć wykorzystywane są zabawy usprawniające funkcje percepcyjno - motoryczne, ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, elementy metody integracji sensorycznej, terapii ręki, metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

II. Organizacja zajęć
Czas trwania: 45 minut
Częstość spotkań: 1 raz w tygodniu
Termin spotkań: sobota godz. 9.30 - pierwsze spotkanie 3 października 2020 r.
Długość cyklu: 10 spotkań
Osoba prowadząca: Monika Bogusz
Cena za cały cykl: 400 zł

III. Cele zajęć
Cel główny: wszechstronne stymulowanie rozwoju psychoruchowego dzieci
Cele szczegółowe:
 • rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej,
 • poprawa postawy ciała,
 • wzmacnianie sprawności manualnej,
 • normalizowanie przetwarzania wrażeń z bazowych układów zmysłowych,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz schemacie własnego ciała,
 • poprawa planowania ruchowego.
IV. Forma zajęć
Grupowa

V. Metody pracy
Podczas realizacji projektu zajęć wykorzystywane są:
 • ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
 • elementy metody integracji sensorycznej,
 • terapii ręki,
 • metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne to rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnienie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu
i dotyku. Podstawowym jej celem jest rozwijanie sfery emocjonalno - społecznej. Podczas zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki temu otwierają się na twórcze działania i nawiązują relacje z innymi osobami. Ćwiczenia oparte na metodzie Ruchu Rozwijającego służą nabywaniu umiejętności kontrolowania swojego ciała, a co za tym idzie także sfery emocji oraz form kontaktów społecznych.

Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenia wrażeń dotykowych i poznania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów. Wykorzystywane ćwiczenia i zabawy mają rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi.

Metoda integracji sensorycznej jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce szkolnej. Twórczyni metody - Jean Ayres wykazała znaczenie trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych: dotyku, proporiocepcji i układu przedsionkowego w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym organizującym wrażenia płynące z ciała i środowiska, który umożliwia skuteczne funkcjonowanie w codziennym życiu.
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą dotyczyć:
 • zaburzeń modulacji sensorycznej,
 • zaburzeń ruchowych o podłożu sensorycznym (dyspraksja, zaburzenia posturalne);
 • zaburzeń różnicowania sensorycznego.
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna zajmuje się wykorzystaniem specyficznych ćwiczeń kształtujących, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. Ćwiczenia mają doprowadzić do korekcji wad postawy ciała. Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest: korygowanie zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałanie ich utrwaleniu i pogłębianiu się, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym, zapobieganiu powstawaniu zaburzeń statyki ciała, wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
Harmonogram zajęć indywidualnych ustalany jest po konsultacjach z rodzicami.

 
Zapisy na diagnozy i zajęcia pod nr telefonu:
797 748 499, 602 665 243
lub drogą mailową
biuro@trop.olsztyn.pl
wróć