Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Kadra
Marta Burzyńska
Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńcza oraz Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z rehabilitacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej na Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Ukończyła szkolenia: Terapia ręki, Elementy terapii muzyką i ruchem, Bajkoterapia, biblioterapia - jak czytaniem pomagać, Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie.
Katarzyna Śliwińska
Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeutka integracji sensorycznej (SI), instruktor Tańców w kręgu, instruktor Edukacji somatycznej wg metody The Body/Think Process (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii -PTT), autorka programów własnych z pogranicza tańca, terapii i integracji sensorycznej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołem Downa jak również z grupami kobiecymi i rodzicami.
Katarzyna Kraszewska-Młot
Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, oligofrenopedagog, pedagog specjalny. Posiada doświadczenie w koordynowaniu zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Od 2012 zajmuje się terapią oraz rehabilitacją dzieci ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach. Prowadzi szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej.
Paulina Breńska
Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej; diagnosta pedagogiczny, oligofrenopedagog, ukończyła Integrację Sensoryczną (studia podyplomowe) w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie; Diagnostykę pedagogiczną z edukacją międzykulturową (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Oligofrenopedagogikę (studia licencjackie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Justyna Grican
Pedagog, certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki ©, ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jak również Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja w specjalności Systemy bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Autorka propozycji zajęć prowadzonych metodą projektu i konsultantka poradników metodycznych Tropiciele dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, projektów eTwinning dla dzieci w wieku przedszkolnym; prowadzi warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania metody projektów w pracy z dziećmi. Ukończyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki. Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Kurs "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna".
Izabela Mańkowska-Salik
Aktorka Białego Teatru; absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (zarządzanie); stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie teatru w latach 2009-2011, trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych; uczestniczka programu Liderów Teatroteki Szkolnej Instytutu Teatralnego w Warszawie. Od wielu lat związana zawodowo i amatorsko z pracą z ciałem i ruchem-instruktorka fitness, trener. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży; założycielka i dyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie, w którym prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci oraz zajęcia teatralne dla dzieci starszych. Realizatorka autorskich projektów z edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Prezes Fundacji KANGOOR w ramach której realizuje autorskie projekty edukacyjne m.in. w Zespole Szkół w Biskupcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. Organizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny - przygotowanie pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Agnieszka Reimus Knežević
Aktorka Białego Teatru; absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (pedagogika); stypendystka MENiS, MKiDN oraz Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie teatru w latach 2009-2011; wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna za całokształt pracy artystycznej. Prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; reżyserka Teatru Prawie Dorosłego w Bartągu i Białego Teatru; pasjonatka teatru; założycielka i dyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie, w którym prowadzi zajęcia z najmłodszymi dziećmi. Była konsultantką metodyczną scenariuszy teatralnych dla przedszkolaków opublikowanych przez Teatrotekę Szkolną Instytutu Teatralnego im. Z.Raszewskiego w Warszawie. Realizatorka i koordynatorka autorskich projektów z zakresu edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Organizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku, założycielka Fundacji KANGOOR w ramach której realizuje autorskie projekty edukacyjne m.in. w Zespole Szkół w Biskupcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Trening Segni Mossi.
Szymon Marchlewski
Ukończył Historię i Prawo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pracuje w Zespole Szkół w Biskupcu jako nauczyciel historii i wos. W latach 2010-2012 nauczyciel historii w Polskiej Szkole Opiekunów Medycznych w Olsztynie. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Krystiana Szeląga. Od 2007 r. członek Towarzystwa Naukowego PRUTHENIA przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, działający m.in. w dziale edukacji i promocji wiedzy na temat kultury dawnych Prusów. Organizator wojewódzkiego turnieju debat oksfordzkich „Warto rozmawiać” przy współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Bartoszycach. Opiekun merytoryczny grup inicjatywnych realizujących projekty w ramach projektu edukacyjnego „Iskrownik – zapal się do działania” realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Pozytywnie Aktywnych w Biskupcu, dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Uczestnik projektów edukacyjnych Euroscola prowadzonych przez Parlament Europejski. Uczestnik projektów w ramach programu Erasmus. Opiekun pedagogiczny w projektach: "W krainie bałtyjskich mitów" i "Zawirusowani teatrem" realizowanych przez Fundację KANGOOR w ramach programu Bardzo Młoda Kultura sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w Zespole Szkół w Biskupcu.
Anna Keuchel
Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna z przedsiębiorczością na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczestniczka licznych warsztatów i kursów, m.in.: "Elementy terapii muzyką i ruchem", Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności psychoruchowej poprzez muzyczno-rytmiczne zajęcia terapeutyczne", "Nauczyciel - pedagog i kreator", Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym", "Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym", 'Jak nauczyć dzieci sztuki komunikowania się i rozwiązywania problemów", " Tańce integracyjne dla dzieci i młodzieży", "Bajkoterapia, biblioterapia - jak czytaniem pomagać".
Mariola Skonieczna
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, zawsze uśmiechnięta i otwarta. Pracuje w Przedszkolu Niepublicznym TEMPOO jako wychowawca grupy najmłodszej. Współautorka projektu edukacyjnego „Kuchcikowo” realizowanego w Przedszkolu Niepublicznym TEMPOO w Olsztynie. Studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w trakcie. Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Uczestniczka licznych kursów i warsztatów edukacyjnych i kulinarnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, zawsze uśmiechnięta i otwarta.
Aldona Dąbrowska
Neurologopeda - ukończyła Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na kierunku pedagogika w zakresie edukacji administracyjno-menedżerskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - studia licencjackie i magisterskie. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii. Następnie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii. Specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). Ukończyła 2 stopnie (podstawowy i zaawansowany) Programu Językowego MAKATON - systemu gestów i symboli graficznych. Ukończyła szkolenia: - „Wybrane sposoby komunikacji AAC oraz obsługa programu MÓWIK” – Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie - „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy” – ELF Centrum Mowy i Ruchu. Wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c. w Warszawie - „Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie - „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Centrum Metody Krakowskiej - „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” – CMK - „Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – CMK - „Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie.
Daniel Młot
Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog. Prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenie dla rodziców i pedagogów z zakresu integracji sensorycznej, rehabilitacji dzieci, rozwoju dziecka. Przez wiele lat koordynator rehabilitacji w Polskim Związku Niewidomych. Organizator turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z Polski i Europy. Ukończył szkolenie I i II stopnia Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Katowicach. Szkolenie III stopień Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Sopocie. Szkolenie IV stopnia Osteopatii Kranialnej w Sopocie. Szkolenie „Neurologiczny rozwój dziecka”, szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej, szkolenie „Stymulacja rozwoju dziecka w oparciu o metodę Domana", szkolenie „Neurologiczny profil rozwojowy„, szkolenie „Neurologiczny rozwój człowieka”, szkolenie „Organizacja Neurologiczna”, szkolenie „Stymulacyjna terapia neurorozwojowa u dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi. Ukończył warsztaty Terapii Powięziowo- Mięśniowe w Sopocie. Uczestnik konferencji „Zapobieganie agresji w szkole” w Poznaniu, I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Uniwersytet w Ołomuńcu . Współorganizator przyjazdu dr. Dosher do Polski.
Hanna Rudzińska
Fizjoterapeutka, ukończyła Policealną Szkołę im. prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie. Studia licencjackie i magisterskie z fizjoterapii ukończyła w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Posiada doświadczenie w pracy z osobami chorymi na Parkinsona. Pracowała na turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą, gdzie była rehabilitantką i wychowawcą grupy. Ukończyła kurs z Nordic Walkingu, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek oświatowych. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii dysfunkcji powięziowych oraz terapie IASTM czyli przyrządową regulację powięzi w terapii mieśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynności narządu ruchu.
Monika Bogusz
Pedagog, diagnosta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu gimnastyki - kompensacyjnej. Posiada kwalifikacje z zakresu terapii ręki. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych ,,Wspomaganie rozwoju i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera". Ukończone kursy i szkolenia m.in.: ,,Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa", ,,Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne", ,,Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka", ,,Funkcjonowanie dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) w szkole i w życiu codziennym - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne", ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP", ,,Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna", ,,Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu", ,,Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu".