Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Kadra
Anna Góra
Nauczyciel terapeuta z ponad 23 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi. Od pand 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi jako nauczyciel, terapeuta. Dyplomowany oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnej edukacji, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista Wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS, a także certyfikowana makijażystka  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku , Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, a także studentka studiów podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w dziedzinie terapii, pedagogiki, technik makijażu. Prywatnie mama dwóch nastolatków. Jej pasją jest zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii, technik makijażowych.
Monika Bogusz
Pedagog, diagnosta, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener SMYKO-MULTISENSORYKI®, specjalista wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, trener TUS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Posiada kwalifikacje z zakresu terapii ręki. Ukończone kursy szkolenia m.in.: ,,Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, ,,Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne”, ,,Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, ,,Funkcjonowanie dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) w szkole i w życiu codziennym - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”, ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”, ,,Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna”, ,,Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”, ,,Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – formy i sposoby oddziaływań terapeutycznych”, ,,Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji”.
Hanna Rudzińska
Fizjoterapeutka, ukończyła Policealną Szkołę im. prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie. Studia licencjackie i magisterskie z fizjoterapii ukończyła w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Posiada doświadczenie w pracy z osobami chorymi na Parkinsona. Pracowała na turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą, gdzie była rehabilitantką i wychowawcą grupy. Ukończyła kurs z Nordic Walkingu, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek oświatowych. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii dysfunkcji powięziowych oraz terapie IASTM czyli przyrządową regulację powięzi w terapii mieśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynności narządu ruchu.
Daniel Młot
Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog. Prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenie dla rodziców i pedagogów z zakresu integracji sensorycznej, rehabilitacji dzieci, rozwoju dziecka. Przez wiele lat koordynator rehabilitacji w Polskim Związku Niewidomych. Organizator turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z Polski i Europy. Ukończył szkolenie I i II stopnia Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Katowicach. Szkolenie III stopień Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Sopocie. Szkolenie IV stopnia Osteopatii Kranialnej w Sopocie. Szkolenie „Neurologiczny rozwój dziecka”, szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej, szkolenie „Stymulacja rozwoju dziecka w oparciu o metodę Domana", szkolenie „Neurologiczny profil rozwojowy„, szkolenie „Neurologiczny rozwój człowieka”, szkolenie „Organizacja Neurologiczna”, szkolenie „Stymulacyjna terapia neurorozwojowa u dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi. Ukończył warsztaty Terapii Powięziowo- Mięśniowe w Sopocie. Uczestnik konferencji „Zapobieganie agresji w szkole” w Poznaniu, I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Uniwersytet w Ołomuńcu . Współorganizator przyjazdu dr. Dosher do Polski.
Aldona Dąbrowska
Neurologopeda - ukończyła Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na kierunku pedagogika w zakresie edukacji administracyjno-menedżerskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - studia licencjackie i magisterskie. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii. Następnie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii. Specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). Ukończyła 2 stopnie (podstawowy i zaawansowany) Programu Językowego MAKATON - systemu gestów i symboli graficznych. Ukończyła szkolenia: - „Wybrane sposoby komunikacji AAC oraz obsługa programu MÓWIK” – Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie - „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy” – ELF Centrum Mowy i Ruchu. Wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c. w Warszawie - „Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie - „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Centrum Metody Krakowskiej - „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” – CMK - „Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – CMK - „Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie.
Karolina Seredocha
Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia licencjackie na kierunku logopedia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie i obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej, realizowanych w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Aby móc holistycznie spojrzeć na potrzeby swoich pacjentów, rozpoczęła także studia z pedagogii specjalnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W ramach studiów magisterskich prowadzi badania na temat znaczenia arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także wpływu integracji sensorycznej na rozwój mowy u dzieci z autyzmem. Rozwój osobisty jest dla Pani Karoliny bardzo ważny, dlatego regularnie uczestniczy w wielu kursach, warsztatach i konferencjach naukowych. Ukończyła m.in. szkolenie pt. „Funkcjonowanie dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza-terapia-masaż” oraz „Praca z pacjentem z implantem słuchowym”, a także uczestniczyła w warsztatach pt. „Zastosowanie wybranych technik muzykoterapii neurologicznej (NMT) w pracy logopedy” oraz „Wykorzystanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu”. W pracy wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej oraz Metody Dobrego Startu. Interesuje się neurologopedią oraz wczesną interwencją terapeutyczną.
Agnieszka Reimus Knezević
Aktorka Białego Teatru; absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (pedagogika); stypendystka MENiS, MKiDN oraz Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie teatru w latach 2009-2011; wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna za całokształt pracy artystycznej. Prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; reżyserka Teatru Prawie Dorosłego w Bartągu i Białego Teatru; pasjonatka teatru; założycielka i dyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie, w którym prowadzi zajęcia z najmłodszymi dziećmi. Była konsultantką metodyczną scenariuszy teatralnych dla przedszkolaków opublikowanych przez Teatrotekę Szkolną Instytutu Teatralnego im. Z.Raszewskiego w Warszawie. Realizatorka i koordynatorka autorskich projektów z zakresu edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Organizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku, założycielka Fundacji KANGOOR w ramach której realizuje autorskie projekty edukacyjne m.in. w Zespole Szkół w Biskupcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Trening Segni Mossi.
Izabela Mańkowska - Salik
Aktorka Białego Teatru; absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (zarządzanie); stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie teatru w latach 2009-2011, trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych; uczestniczka programu Liderów Teatroteki Szkolnej Instytutu Teatralnego w Warszawie. Od wielu lat związana zawodowo i amatorsko z pracą z ciałem i ruchem-instruktorka fitness, trener. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży; założycielka i dyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie, w którym prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci oraz zajęcia teatralne dla dzieci starszych. Realizatorka autorskich projektów z edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Prezes Fundacji KANGOOR w ramach której realizuje autorskie projekty edukacyjne m.in. w Zespole Szkół w Biskupcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. Organizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny - przygotowanie pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Justyna Grican
Pedagog, certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki ©, ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jak również Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja w specjalności Systemy bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Autorka propozycji zajęć prowadzonych metodą projektu i konsultantka poradników metodycznych Tropiciele dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, projektów eTwinning dla dzieci w wieku przedszkolnym; prowadzi warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania metody projektów w pracy z dziećmi. Ukończyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki. Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Kurs "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna".
Katarzyna Kraszewska - Młot
Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, oligofrenopedagog, pedagog specjalny. Posiada doświadczenie w koordynowaniu zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Od 2012 zajmuje się terapią oraz rehabilitacją dzieci ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach. Prowadzi szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej.
Katarzyna Śliwińska
Pedagog specjalny - oligofrenopedagog, diagnosta, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, trener TUS. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii, w ramach 4-letniego szkolenia PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM w Instytucie DMT w Warszawie. Instruktorka Tańców w kręgu, instruktorka Edukacji somatycznej wg metody The Body/Think Process® (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii - PTT w Poznaniu). Autorka programów własnych oraz innowacji pedagogicznych z pogranicza tańca, terapii i integracji sensorycznej. W pracy terapeutycznej korzysta z holistycznego podejścia łączącego pracę z ciałem, emocjami, ruch autentyczny, self reg, mindfulness, rodzicielstwo bliskości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Prowadziła liczne szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu diagnozy, terapii i edukacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie.
Martyna Woźniak
Martyna Woźniak – logopeda, ukończyła Wydział Nauk Humanistycznych na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również Wydział Nauk Społecznych na kierunku logopedia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest absolwentką Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie , studiów podyplomowych na kierunku: Technologie multimedialne i grafika komputerowa w przedsiębiorstwach. W TROPie prowadzi terapię logopedyczną, terapię jedzenia. Uczestniczka warsztatów i kursów m.in.: AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osoba z autyzmem? Stopień I, Stopień II (Organizator: Fundacja pomoc Autyzmu); Narzędzia diagnostyczne w logopedii; Oddychanie, pozycja spoczynkowa języka oraz połykanie w ujęciu logopedycznym; Wiersz i piosenka w terapii logopedycznej; Co logopeda o słuchu powinien wiedzieć – fizjologia, patologia, diagnostyka; Trening ucha – ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową; Diagnoza logopedyczna w przedszkolu; Wykorzystanie metody 6 klocków w pracy z dziećmi; Wybiorczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej; Mioterapia dzieci w wieku od 2 do 6 lat. W swojej pracy terapeutycznej kieruje się przede zasadą holistycznego podejścia do dziecka.
Łukasz Salik
Instruktor KravMaga. W TROPie prowadzi zajęcia grupowe dla kobiet SAMOOBRONA z elementami Kravmaga.