Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Kadra
Katarzyna Śliwińska
psychoterapeutka (w trakcie 4-letniego szkolenia w Polskim Instytucie DMT w Warszawie), pedagog specjalny - oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, trener TUS. Instruktorka Tańców w kręgu, instruktorka Edukacji somatycznej wg metody The Body/Think Process® (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii - PTT w Poznaniu). Specjalizuje się w psychosomatycznym ujęciu procesu terapeutycznego/ rozwojowego łączącym obszary emocjonalne, mentalne, społeczne oraz sensomotoryczne. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, konsultacje, grupy wsparcia, szkolenia oraz warsztaty. Od 2008r pracuje w obszarach oświatowych i prywatnych instytucjach stale rozwijając swoje kompetencje. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Autorka programów własnych oraz innowacji pedagogicznych z pogranicza tańca, teatru, terapii i integracji sensorycznej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, swoją pracę poddaje superwizji.
Martyna Woźniak
logopedka, ukończyła Wydział Nauk Humanistycznych na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również Wydział Nauk Społecznych na kierunku logopedia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest absolwentką Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie , studiów podyplomowych na kierunku: Technologie multimedialne i grafika komputerowa w przedsiębiorstwach. W TROPie prowadzi terapię logopedyczną, terapię jedzenia. Uczestniczka warsztatów i kursów m.in.: AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osoba z autyzmem? Stopień I, Stopień II (Organizator: Fundacja pomoc Autyzmu); Narzędzia diagnostyczne w logopedii; Oddychanie, pozycja spoczynkowa języka oraz połykanie w ujęciu logopedycznym; Wiersz i piosenka w terapii logopedycznej; Co logopeda o słuchu powinien wiedzieć – fizjologia, patologia, diagnostyka; Trening ucha – ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową; Diagnoza logopedyczna w przedszkolu; Wykorzystanie metody 6 klocków w pracy z dziećmi; Wybiorczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej; Mioterapia dzieci w wieku od 2 do 6 lat. W swojej pracy terapeutycznej kieruje się przede zasadą holistycznego podejścia do dziecka.
Katarzyna Kraszewska - Młot
fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, oligofrenopedagożka, pedagożka specjalna. Posiada doświadczenie w koordynowaniu zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Od 2012 zajmuje się terapią oraz rehabilitacją dzieci ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach. Ukończyła kurs masażu klasycznego i leczniczego. Trenerka TUS. Ukończyła kurs z terapii ręki. Prowadzi szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej.
Justyna Grican
pedagożka, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, diagnosta i terapeuta karmienia, specjalista z zakresu neurodydaktyki, doradca metodyczny ds wychowania przedszkolnego, nauczycielka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowana trenerka 1 st. Sensoplastyki ©, ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jak również Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja w specjalności Systemy bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Autorka propozycji zajęć prowadzonych metodą projektu i konsultantka poradników metodycznych Tropiciele dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, projektów eTwinning dla dzieci w wieku przedszkolnym; prowadzi warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania metody projektów w pracy z dziećmi. Ukończyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki. Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Kurs "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna", autorka programów własnych, innowacji pedagogicznych oraz publikacji metodycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
Izabela Mańkowska - Salik
naturoterapeutka, refleksolożka, instruktorka rekreacji ruchowej (MENiS). Od wielu lat związana zawodowo i amatorsko z pracą z ciałem i ruchem-instruktorka fitness, trenerka. Ukończyła kurs zawodowy w zakresie masażu klasycznego, kurs zawodowy w zakresie terapeuta refleksolog. Ukończyła zaawansowany kurs refleksologii stóp, refleksologię dłoni na poziomie zaawansowanym, warsztaty refleksologiczne twarzy i głowy, refleksologię ucha w Modern Reflexology Academy. Ukończyła szkolenia "Terapie bańkami ogniowymi", "Bańki ogniowe w praktyce" i "Bańki ogniowe jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne" - poziom zaawansowany. Zdobyła certyfikat z "Aromatouch Technique". Słuchaczka Polskiego Instytutu Refleksologii. Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Aktorka Białego Teatru; pasjonatka teatru; współzałożycielka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie. Liderka Teatroteki Szkolnej z Instytutu Teatralnego im. Z.Raszewskiego w Warszawie. Współrealizatorka projektów z zakresu edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Współorganizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku. Prezeska Fundacji KANGOOR. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Trenerka i propagatorka Segni Mossi.
Agnieszka Reimus Knezević
hortiterapeutka; mistrzyni florystyki, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (pedagogika, zintegrowana wczesna edukacja); Aktorka Białego Teatru, stypendystka MENiS, MKiDN oraz Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie teatru w latach 2009-2011; wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna za całokształt pracy artystycznej. Prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; reżyserka Teatru Prawie Dorosłego w Bartągu i Białego Teatru; pasjonatka teatru; współzałożycielka i dyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie, w którym prowadzi zajęcia z najmłodszymi dziećmi. Była konsultantką metodyczną scenariuszy teatralnych dla przedszkolaków opublikowanych przez Teatrotekę Szkolną Instytutu Teatralnego im. Z.Raszewskiego w Warszawie. Współrealizatorka i koordynatorka autorskich projektów z zakresu edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Współorganizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku, założycielka Fundacji KANGOOR w ramach której współrealizuje autorskie projekty edukacyjne w szkołach. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Trening Segni Mossi.
Karolina Seredocha
logopedka, terapeutka integracji sensorycznej. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku logopedia, a także studia II stopnia na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej, realizowanych w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. W TROPie prowadzi indywidualną terapię logopedyczną z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, tj. elektrostymulacja, terapeutyczny taping. Ponadto prowadzi terapię integracji sensorycznej. W trakcie studiów magisterskich na kierunku logopedia, swoje badania skupiała wokół wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój mowy. Uczestniczy w wielu kursach, warsztatach. Ukończyła m.in. szkolenie pt. „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne”, „Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii” oraz „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza-terapia-masaż”.
Aldona Dąbrowska
neurologopedka, terapeutka karmienia, terapeutka miofunkcjonalna - ukończyła Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na kierunku pedagogika w zakresie edukacji administracyjno-menedżerskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - studia licencjackie i magisterskie. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii. Następnie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii. Specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). Ukończyła 2 stopnie (podstawowy i zaawansowany) Programu Językowego MAKATON - systemu gestów i symboli graficznych. Ukończyła szkolenia: - „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie” – Poradnia Terapii Mutyzmu „Mówię” - „Ankyloglosja u noworodków i niemowląt” - ELF Centrum Mowy i Słuchu - „Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej, w szczególności w terapii seplenienia międzyzębowego” – Centrum Kształcenia Dobra Kadra - „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym” – Balans, Szkoła Terapii Karmienia - „Od pestki do ogryzka”, Centrum Terapii Logopedycznej - „Nadwrażliwość dotykowa w sferze orofacjalnej” – Mega Szkolenia - Trudności w jedzeniu u dziecka. Perspektywa psychologiczna. Jak wspierać rodziców i dziecko. Szkolenie dla profesjonalistów. - Poziom I oraz II szkolenia „Terapia miofunkcjonalna w wieku 4 – 8 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg Niny Forster i A. Kittel. Ćwiczenia i zabawy z małpką Muki. Całościowa koncepcja pracy z ciałem - https://miofunkcjonalna.pl/index.php/terapia/terapeuci/warminsko-mazurskie/ - „MFT 9 – 99 STArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9 – 99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel - „Wybrane sposoby komunikacji AAC oraz obsługa programu MÓWIK” – Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie - „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy” – ELF Centrum Mowy i Ruchu. Wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c. w Warszawie - „Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie - „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Centrum Metody Krakowskiej - „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” – CMK - „Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – CMK - „Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie.
Daniel Młot
fizjoterapeuta, oligofrenopedagog. Prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenie dla rodziców i pedagogów z zakresu integracji sensorycznej, rehabilitacji dzieci, rozwoju dziecka. Przez wiele lat koordynator rehabilitacji w Polskim Związku Niewidomych. Organizator turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z Polski i Europy. Ukończył szkolenie I i II stopnia Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Katowicach. Szkolenie III stopień Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Sopocie. Szkolenie IV stopnia Osteopatii Kranialnej w Sopocie. Szkolenie „Neurologiczny rozwój dziecka”, szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej, szkolenie „Stymulacja rozwoju dziecka w oparciu o metodę Domana", szkolenie „Neurologiczny profil rozwojowy„, szkolenie „Neurologiczny rozwój człowieka”, szkolenie „Organizacja Neurologiczna”, szkolenie „Stymulacyjna terapia neurorozwojowa u dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi. Ukończył warsztaty Terapii Powięziowo- Mięśniowe w Sopocie. Uczestnik konferencji „Zapobieganie agresji w szkole” w Poznaniu, I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Uniwersytet w Ołomuńcu . Współorganizator przyjazdu dr. Dosher do Polski.
Hanna Rudzińska
fizjoterapeutka, ukończyła Policealną Szkołę im. prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie. Studia licencjackie i magisterskie z fizjoterapii ukończyła w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Ukończyła kurs masażu tkanek głębokich. Ukończyła kurs "Jak prawidłowo badać stopy", "Anatomia i biomechanika kompleksu stopa-podudzie". Posiada doświadczenie w pracy z osobami chorymi na Parkinsona. Pracowała na turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą, gdzie była rehabilitantką i wychowawcą grupy. Ukończyła kurs z Nordic Walkingu, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek oświatowych. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii dysfunkcji powięziowych oraz terapie IASTM czyli przyrządową regulację powięzi w terapii mieśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynności narządu ruchu.
Anna Góra
nauczycielka terapeutka z ponad 23 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi. Od ponad 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi jako nauczycielka, terapeutka. Dyplomowana oligofrenopedagożka, nauczycielka wczesnej edukacji, tyflopedagożka, surdopedagożka, terapeutka Integracji Sensorycznej, specjalistka wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych TUS, a także certyfikowana makijażystka  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku , Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, a także studentka studiów podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w dziedzinie terapii, pedagogiki, technik makijażu. Prywatnie mama dwóch nastolatków. Jej pasją jest zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii, technik makijażowych.
Regina Cytowicz-Pieślak
terapeutka integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, certyfikowana trenerka TUS, pedagożka, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka języka polskiego. Uczestniczka wielu szkoleń, m. in. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) I i II stopnia – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacja Pomoc Autyzm, Integracja Bilateralna – Program Szkolny „Bilateral Integration: The Gateway to Achievement by Mrs. Sheila M. Dobie, Szkolenie „Model komunikacji M. Rosenberga (NVC) w wychowaniu i profilaktyce. Budowanie porozumienia bez przemocy” – W-M ODN w Olsztynie, Szkolenie dla kadr edukacji włączającej „ Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko – mazurskim” – Olsztyńskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kurs na kierownika wypoczynku – W-M ODN w Olsztynie, Kurs „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej” – Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Kurs „Podstawy sensoplastyki” – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODNIA, Szkolenie „Biblioterapia nie tylko w bibliotece” – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Od 17 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczycielka, pedagożka i terapeutka. W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla niej relacja i podążanie za dzieckiem. Interesuje się technikami midfullness.
Marta Burzyńska
pedagożka specjalna - oligofrenopedagożka; ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz studia II stopnia na kierunkach Wczesna edukacja oraz Pedagogika opiekuńcza na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Następnie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej. Ukończyła szkolenia: - „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie” – Poradnia Terapii Mutyzmu; „Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie; Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Terapia ręki- Reholandia Pediatryczne Centrum Rehabilitacji, Terapia muzyką i ruchem- Centrum Edukacji Muzyczna Inspiracja, Kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, „Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w placówce oświatowej- Studium Prawa Europejskiego, kurs Trening Funkcji Poznawczych, „Indywidualny system wzmocnień pozytywnych”.