Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość zamierzonych, specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na zlikwidowanie zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się (od wad wymowy do niemożności mówienia i/lub rozumienia włącznie).
W ośrodku TROP prowadzimy terapię logopedyczną na tle różnych zaburzeń, m.in. afazji, dyslalii, niedosłuchu, mutyzmu czy autyzmu.

Nasi specjaliści zajmujący się terapią funkcji językowych, w swojej pracy wykorzystują różne nowatorskie narzędzia terapeutyczne, wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi.

Dużą popularnością cieszy się Program Dr Neuronowski. Składa się on z 10 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje, np. rozumienie mowy, świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, sekwencjonowanie dźwięków ale również uwagę i koncentrację, pamięć, szybkość reagowania oraz funkcje wykonawcze. W narzędzie to został wbudowany unikalny komponent dotyczący czasowego przetwarzania informacji, stanowiący neuronalne podłoże wszystkich funkcji poznawczych. Umożliwia to transferowalność benefitów treningu na funkcje niepoddane bezpośrednim ćwiczeniom. Program przeznaczony jest dla użytkowników od 5-go roku życia do późnej starości!
Ten program to pomysł na bystry umysł i płynną mowę.

W naszym ośrodku oferujemy możliwość diagnozy, indywidualne dopasowanie metod pracy do potrzeb dziecka oraz indywidualne zajęcia z terapeutą.

Zajęcia prowadzi:
Aldona Dąbrowska - neurologopeda - ukończyła Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na kierunku pedagogika w zakresie edukacji administracyjno-menedżerskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - studia licencjackie i magisterskie. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii. Następnie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii. Specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). Ukończyła 2 stopnie (podstawowy i zaawansowany) Programu Językowego MAKATON - systemu gestów i symboli graficznych. Ukończyła szkolenia:
- „Wybrane sposoby komunikacji AAC oraz obsługa programu MÓWIK” – Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie
- „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy” – ELF Centrum Mowy i Ruchu. Wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c. w Warszawie
- „Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie
- „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Centrum Metody Krakowskiej
- „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” – CMK
- „Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – CMK
- „Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie
 
wróć