Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Sensoplastyka®
Sensoplastyka® - indywidualne zajęcie terapeutyczne oparte na wykorzystaniu technik plastycznych oraz arteterapeutycznych. Dzięki tej metodzie będziemy oddziaływać na wszystkie zmysły poprzez kolory, faktury, tekstury, smaki i zapachy. Na zajęciach będziemy się legalnie brudzić. Planujemy między innymi przelewać, przesypywać, ugniatać, malować, tworzyć masy plastyczne, lepić, wałkować, malować stopami. Do dyspozycji mamy całą gamę bezpiecznych produktów i pomocy dydaktycznych, które zachęcają do poznawania świata wszystkimi zmysłami.

Zajęcia znacznie wpływają na:
  • podnoszenie poziomu integracji sensorycznej;
  • stymulowanie rozwoju mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiedzialnych za małą motorykę);
  • przygotowanie się do nauki pisania i czytania;
  • wspieranie rozwoju poznawczego i kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego;
  • budowanie świadomości ciała i przestrzeni;
  • profilaktykę różnego rodzaju zaburzeń rozwoju psychomotorycznego m.in. dysleksji, dysgrafii;
  • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej.

Zajecia trwają 45 minut.
Zajęcia prowadzi:
Justyna Grican - pedagog, certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki ©, ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jak również Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja w specjalności Systemy bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Autorka propozycji zajęć prowadzonych metodą projektu i konsultantka poradników metodycznych Tropiciele dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, projektów eTwinning dla dzieci w wieku przedszkolnym; prowadzi warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania metody projektów w pracy z dziećmi. Ukończyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki. Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Kurs "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna".

                                          
 
wróć