Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
TUS - Trening Umiejętności Społecznych
TUS - zajęcia grupowe
 
TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych to forma aktywności grupowej ukierunkowana na rozwijanie efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego.
Najczęstsze obszary oddziaływań dotyczą wspierania:
- komunikacji poprzez umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań
- umiejętności prospołecznych poprzez nawiązywanie kontaktu wzrokowego, dbałości o granice, pomaganie innym,
- umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach poprzez odnajdywanie swojego komfortu, ćwiczenia proszenia o pomoc czy asertywności,
- potrzeb emocjonalnych
- swoich mocnych i słabszych stron.

TUS dla młodzieży z wykorzystaniem gier fabularnych RPG!
Czym jest RPG???
- to fabularna gra towarzyska oparta na narracji
- osoby grające wcielają się w określone postacie, odgrywają określone role w budowanym przez narratora świecie
- stworzona przez narratora (nauczyciela-terapeutę) drużyna rozwiązuje problemy i zagadki a jednocześnie uczy się i ćwiczy umiejętności, jakich uczymy się na TUS
- to gra, w której ważna jest współpraca, kreatywność i umiejętność planowania działań
- to gra, która rozwija zdolności komunikacyjne i stwarza okazje do poćwiczenia zabierania głosu przed grupą, nawiązywania kontaktu
Gry fabularne są nieocenionym narzędziem w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych.

Zajęcia odbywają się w atmosferze bezpiecznego eksperymentowania takich zachowań, które obejmują troskę o siebie i innych.
Zdobywanie takich doświadczeń pozwoli na przenoszenie nabytych umiejętności na inne sfery, takie jak szkoła, życie rodzinne, najbliższe środowisko.

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko potrzebuje wsparcia, zapraszamy do zapisów - 602-665-243 lub mailowo na adres biuro@trop.olsztyn.pl

Grupy tworzymy zgodnie z zapotrzebowaniem wiekowym.
Pamiętaj, że nie wszystkie dzieci są gotowe na pracę w grupie, niektóre wymagają wcześniejszego przygotowania w formie zajęć indywidualnych.

Zajęcia dla dzieci trwają 45 minut
Rodzice pokrywają koszt wszystkich spotkań w miesiącu (bez względu na to czy dziecko było na zajęciach czy nie) - (75 zł za jednostkę)

Zajęcia dla młodzieży trwają 120 minut
Rodzice pokrywają koszt wszystkich spotkań w miesiącu (bez względu na to czy dziecko było na zajęciach czy nie) - (120 zł za jednostkę)

Przed rozpoczęciem zajęć planowana jest konsultacja z rodzicem/rodzicami, płatne wg cennika.

W celu zapisania dziecka na zajęcia prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i dostarczenie jej terapeucie na pierwsze konsultacje lub wysłanie na e-mail - biuro@trop.olsztyn.pl

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
DATA URODZENIA
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
Ważne informacje medyczne (choroby, zażywane leki itp.)

Proszę opisać
- mocne strony dziecka
- trudności,
- pojawiające się lęki,
- sytuacje agresywne/autoagresywne
- inne, ważne informacje
- Państwa oczekiwania
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
  
wróć