Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Adresatami szkolenia są nauczyciele (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica) oraz osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Metoda projektu to aktywna metoda nauczania, w której uczniowie samodzielnie realizują zadania przygotowane przez nauczyciela. Metoda ta skupia się na aspektach praktycznych przez co jest znacznie bardziej atrakcyjna dla uczniów. Podczas szkolenia poznamy założenia metody projektu, dowiedzą się Państwo jak przygotować się do pracy tą metodą i jak wyglądają kolejne etapy projektu edukacyjnego. Bardzo ważnym elementem szkolenia będzie praktyczna nauka tworzenia projektów zgodnie z podstawą programową.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.
Czas trwania: 3-6 godzin w zależności od potrzeb.
Maksymalna ilość osób: 25

Warsztat prowadzi:
Justyna Grican -  nauczycielka, wicedyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jak również Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja w specjalności Systemy bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki ©. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Autorka propozycji zajęć prowadzonych metodą projektu i konsultantka poradników metodycznych Tropiciele dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, projektów eTwinning dla dzieci w wieku przedszkolnym; prowadzi warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania metody projektów w pracy z dziećmi. Ukończyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki. Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Kurs "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna".
wróć