Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Terapia ręki
Dla kogo?
Dla dzieci, które:
 • Nie lubią rysować, malować i wycinać,
 • nieprawidłowo trzymają narzędzie pisarskie,
 • mają trudności z ubieraniem się np. zapinaniem guzików,
 • zbyt mocno ściskają przedmioty oraz kredkę podczas rysowania,
 • za słabo przyciskają kredkę do kartki przez co ich rysunki są mało wyraźne,
 • mają trudności z rysowaniem po śladzie, rysowaniem szlaczków, kreśleniem liter.
 
Na czym polega terapia?
Terapia ręki to nie tylko rysowanie szlaczków. Problemy w zakresie motoryki małej często wynikają z niskiej sprawności ruchowej, nieprawidłowej postawy ciała podczas rysowania, zaburzeń układu dotykowego oraz problemów z koordynacją wzrokowo- ruchową. Dlatego podczas terapii ręki należy skupić się na funkcjonowaniu całego ciała. Obejmuje ona ćwiczenia:
 • równoważne,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • ćwiczenia obręczy barkowej,
 • ćwiczenia chwytu,
 • ćwiczenia na przekraczanie linii środka,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy podczas siedzenia przy stoliku,
 • ćwiczenia wydłużające koncentrację,
 • ćwiczenia dłoni, palców,
 • masaż dłoni.

Zajęcia trwają 30-45 minut – w zależności od wieku i możliwości dziecka.
Zajęcia prowadzi:
Justyna GricanUkończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jak również Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja w specjalności Systemy bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki ©. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Autorka propozycji zajęć prowadzonych metodą projektu i konsultantka poradników metodycznych Tropiciele dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, projektów eTwinning dla dzieci w wieku przedszkolnym; prowadzi warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania metody projektów w pracy z dziećmi. Ukończyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki. Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Kurs "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna".

 
wróć